Monday, December 13, 2010

ANG TIWALA

Disclaimer:  Parental Guidance

Kapag mahal mo ang isang tao ay pinapaniwalaan mo ang kanyang mga sinasabi. Kung minsan nga kahit may pagdududa ka ay pinapaniwalaan mo siya dahil yun ang kanyang sinabi. Ngunit sa isang sulok ng iyong isip ay umuukilkil ang iyong katanungan sa sarili. Bakit sa kabila ng inyong pinag-usapan na maging totoo sa isat-isa ay sumasagi pa rin sa iyong isip ang kabaligtaran ng kanyang sinasabi. Bakit kahit meron na kayong pinagkasunduan ay hindi ka pa rin nagiging kampante sa inyong relasyon. Tinatanong mo pa rin ang iyong sarili kung tama ba ang maniwala sa kanyang mga sinasabi at pagpayag sa mga nangyayari.


Sa kabila ng pagmamahal at paniniguro ay bakit nalulungkot ka pa rin? Bakit lagi kang may takot (pangamba) at pag-aalinlangan na mawawala siya? Bakit may takot ka na baka hindi ka na niya mahal? Bakit kinakabahan ka na hindi kayo magtatagal? Lagi kang natatakot sa mangyayari sa inyo.


Kapag wala pa siya, kapag hindi pa siya dumarating ay natatakot ka habang naghihintay ka sa kanya. Natatakot kang baka hindi siya dumating. Lagi kang naghihintay sa kanyang pagdating.


Kapag hindi siya tumatawag o kaya’y hindi nagpaparamdam sa iyo ay nag-iisip ka na baka galit siya sa iyo, o baka mayroon siyang tampo sa iyo, nag-iisip ka agad ng hindi maganda, baka mayroon na siyang iba, baka ayaw na niya sa iyo. Bakit lagi kang ganun? - Balisa.


Ang pagtitiwala ay kusang loob na nararamdaman at ibinibigay. Kung kulang ang iyong tiwala kahit labis ang iyong pagmamahal ay hindi ka mapapanatag sa inyong relasyon.


Kung minsan sa isang relasyon, para makuha ang tiwala ay kailangang mayroong kang pinanghahawakan. Hindi sa nawawalan ka ng tiwala ngunit kung ang taong mahal mo ay ipinagkatiwala sa iyo ang kanyang puso, asahan mong hindi ka niya iiwanan. Kung ang mga anak mo ay mahal na mahal ninyong dalawa, mahihirapan ang isa sa inyo na ipagpalit sa iba ang pagmamahal ninyo sa isat-isa.


Ang taong nagmamahal, mababaw lang pagdating sa kakayahang maibibigay ng kanyang minamahal. Ang mahalaga lang naman ay yung pahalagahan siya – yun lang at mapapawi na ang kanyang agam-agam at hinanakit.


Kailangang magtiwala ka ng totoo. Kapag nangako siyang hindi siya magmamahal ng iba at naniwala kang tunay ang kanyang sinasabi, kailangang panghawakan mo ang kanyang pangako dahil maninindigan siya sa kanyang sinabi. Kapag ganuon, anumang tukso ang lumapit sa kanya, panatag ang loob mong hindi niya babaliin ang kanyang pangako sa iyo. Anumang sasabihin nya ay magtitiwala kang katanggap-tanggap anuman ang dahilan niya tuwing dumadating kayo sa di pagkakaunawaan. At kapag pinagkatiwalaan ka, huwag kang magsisinugalin upang hindi masira at mawala ang tiwala sa iyo.Alex V. Villamayor

December 4, 2010

No comments: