Saturday, November 19, 2016

ANG AKING PAGSUSULAT

Bilang isang nagsusulat, ang nais ko ay mapukaw ang damdamin ng taong makakabasa ng aking mga isinulat dahil kahit papaano ay nais kong makapagbigay ng kaalaman.  Hindi ako nagmamarunong, mababaw lang nga siguro ako at inaamin ko naman na hindi ako magaling.  Iyung nababasa natin na malalim kung magsulat, perpekto ang balarila at detalyado ng mga sangunian ang mga isinusulat na suportado ng mga facts o halaw sa mga sikat na tao at libro.  Ngunit ito ang aking pasyon.  Ito ang aking hilig at ito na ang aking buhay.  Dahil sa pagsusulat ay naipapahayag ko at nailalapit ko ang aking sarili sa mga tao na hindi ko magagawa sa personal na buhay.

Maraming uri ang pagsusulat.  Mayroong intelektuwal, teknikal, akademya, reperensiyal at dyornalistik na pagsusulat.   Mayroong pangpanitikan.  Hindi ako nobelista at hindi ako mamamahayag.  Ang aking angking kakayahan ay pagsusulat.  Ako ay nasa malikhaing pagsusulat ng sanaysay.  Hindi ako malalim, ang mga isinusulat ko ay realidad ng buhay, ang mga opinyon ko ay mga pangunahing impormasyon sa mga pangyayari.

Sa pagsusulat ko, sa abot ng aking magagawa ay pinaiiral ko ang pagiging patas katulad ng aking ugali.  Liban sa aking pamilya, sa mga nakakakilala sa akin lalo na yung mga dati kong kasamahan sa PCI Bank, ay kilala nila ako bilang isang patas sa pabibigay ng opininyon, sa pagkritiko at sa pagbigay ng desisyon.  Kilala nila ako na hindi tumitingin sa tao kundi sa nararamdaman at nalalaman ko.  Ganun din ako sa aking mga isinusulat.  Hindi ako yung tao na ang lagi kong isinusulat ay yung mga kapangitan ng isang bagay dahil sa isang banda ay binibigyan ko pa rin ng pansin ang kabutihan nito.  Ganun ang pagigng balanse ko. Hindi dahil ayaw ko sa isang bagay ay hindi ko na ito magagawan ng isang istroya na magpapaangat dito.  Hindi ako ganun, habang mayroon akong nakikitang kabutihan ng isang bagay, kahit hindi ko man ito gusto, ay isusulat at isusulat ko pa rin.

Ang manunulat na may kinikilingan ay iyung ang lahat ng mga isinusulat ay iyung panig sa kanyang gusto bilang sarili niya.  Kung ano ang mga magagandang pangyayari, kung ano ang pumapabor sa kanyang paksa o personalidad ay iyun ang kanyang ibibigay sa mga mambabasa.  Kung mayroon akong mga hindi gustong personalidad ay isinusulat ko ang mga adhetibo nito.  Ngunit kung nalaman ko na mayroon itong mga kabutihan ay naglalaan pa rin ako ng ipasyo, oras at pagod upang gawan ko ito ng kwento tungkol sa kagandahan at kabutihan nito.  Hindi laging pangit ang mga kwento ko sa mga hindi ko gustong paksa o personalidad.  Kung palagi man pangit ang naisusulat ko ay dahil wala pa akong makitang maganda.  Pero hindi ko ito tinutuludukan dahil kung meron man akong nakita ay bakit hindi ko isusulat? – ganun ako ka-balanse sa iniingatan kong pagsusulat.

Ni Alex V. Villamayor
November 19, 2016

No comments: