Sunday, November 20, 2016

BAKIT NAGKAGANON, BATANG MILENYO?

Sa nangyayaring pagbabago ng kasaysayan, ang dahilan kung bakit nagbago ang pagtingin ng mga tao ngayon sa personalidad ng mga Marcos, sa mga nangyari nuong martial law at sa ipinaglaban nung 1986 EDSA Revolution ay dahil sa walang ipinagbago sa kabuhayan, katahimikan at serbisyo-publiko.  Marami pa rin ang mahirap, kabi-kabila ang kaguluhan at mga suhulan sa pamanahalaan ngunit hindi nito dapat baguhin kung ano ang dahilan kung bakit nagrebolusyon.  Laging tandaan na ang ginawang rebolusyon ay upang wakasan ang diktadurya, mapaalis ang kapit-tuko sa posisyong mga Marcos at kaalyansa nito, at maibalik ang bayan sa dating kalayaan na ipinagkait sa loob ng mahabang panahon.  Kung anuman ang mali ay maitatama pa rin ngunit hindi ng isang pagmamaling-sulat ng kasaysayan.

Mula nuong 1986, totoo na mas dumami ang mahihirap dahil mas marami ang inianak ng mga mahihirap na pamilya nung mga taon na iyon na binale-wala ang kahalagahan ng pagpaplano ng pamilya – ito ang mataas na probabilidad ng pagpaparami.  Totoo din na marami pa ring nakawan sa gobyerno at kriminalidad sa buong bansa na ang puno’t dulo ay ang kahirapan.  Kahirapan, sa madaling-salita ay malaki ang ginagampanan nito sa pagbabago ng kasalukuyan.  Ngunit bukod dito, ang malaking dahilan sa nangyayaring pagbabago ng kasaysayan ay ang pagdating ng mga bagong kabataan na kung tawagin ay ang mga batang-milenyo.  Sa panahong ngayon ay sila ang mas nakararami kung kaya makapangyarihan ang kanilang puwersa.  Sila ang mga ipinanganak magmula nuong dekada-noventa na siyang magiging kabataan sa panahon ng makabago at malakas na impluwensiya ng teknolohiya.  Sila ang mga kabataang nagkaroon ng maagang pagkakalantad at madaling daan upang makasilip sa bintana at buksan ang pinto ng mundo ng internet. 

Malaki ang naging papel ng internet sa buhay ng mga tao dahil sa angkin nitong kasikatan, kagalingan, katangian at kagamitan – na siyang umakit sa mga batang-milenyo.  Ito ang nagbukas sa kanila ng daan upang tumambad ang ibat-ibang nakikita dito na wala sa libro kung kaya mas naging intersado sila kaysa sa mga libro.  At tulad ng nabanggit na ang kahirapan ang isa sa malaking papel sa nangyayaring pagbabago ng kasaysayan, marami sa mga kabataan ng milenyo ay nabibilang ang pamilya sa mababang antas ng pamumuhay.  Hindi sa panghahamak ngunit karamihan sa mga batang ito ay nasa lower section sa pag-aaral dahil na rin sa hindi nagagabayan ng mga nagtratrabahong magulang.  Sila yung mga kabataang walang hilig sa pag-aaral, inuuna ang pagbabarkada at nagiging problema ng kani-kanilang mga magulang.  Sila yung mga kabataang lantad sa pakikihalobilo sa magulo at maingay na mundo kung kaya ang lengwahe at ugali nila ay naging marahas.  Kaya kung mapapansin, hindi ba’t ang karamihan sa mga masisigasig sa pakikipag-away sa internet ay mga brutal na kabataang hindi nag-aaral, hindi interesado sa pag-aaral at hindi nakapagtapos ng pag-aaral?

Sa mundo ng internet ay nagpakita ang mga batang-milenyo ng ibat-ibang kaganapan at nakagawa ng angking lakas na siyang nakita ng mga tusong politiko.   Ginamit nila ito upang maakit ang mga kabataan sampu ng mga hindi na kabataan ngunit mayroong mababaw na pang-unawa sa kasaysayan.  Pansinin na nuong kalagitnaan ng taong 2000 ay nagsimulang maglabasan sa internet ang ibat-ibang propaganda upang pagandahin ang pagkatao at rehimen ni Marcos at papangitin ang kalaban nito.  Dahil sa kahinaan ng mga kabataang ito ay na-brainwashed ang isip nila.  At ang malaking bilang nila ay gumawa ng ingay sa kanilang mga saloobin batay sa nakita at nabasang propaganda.  Kung maayos na nagabayan lang sana ng mga magulang ang mga batang ito, ngunit lumalabas na kulang din sa kaalaman sa kasaysayan ang mga magulang ng batang-milenyo upang ituro ang nalalaman nila bagkus ay sila pa ang naimpluwensiyahan ng makabagong teknolohiya.  Dito lumabas ang kahinaan sa internet ng mga nasa hustong gulang na Pilipino kumpara sa mga mauunlad na bansa: iyung madaling mahikayat na maki-galit na rin dahil marami sa internet ang galit, at sila iyung mga mas nakatatanda na kabilang din sa ibaba ng powerty line.

Ang mga batang-milenyo ang anak ng mga nakipaglaban nuon upang makamit ang kalayaan na siyang tinatamasa at pinakikinabangan nila ngayon na hinding-hindi nila magagawa kung hindi dahil sa mga nakipaglaban dito.  Nararapat lamang na bigyan nila ito ng paggalang at pagpapahalaga.  Bagamat may puwersa ang mga kabataan ay mayroon pa rin itong kahinaan – yun ay ang kawalan nila ng kakayahan na manimbang at umunawa.  Nagkamali tayo.  Maaari pang itama ang ating pagkakamali.  Anuman ang mali ay maitatama pa rin ngunit hindi tama na itama ang mali ng isa pang pagkakamali dahil hindi maaaring isulat muli ang kasaysayan.

Ni Alex V. Villamayor
November 20, 2016

No comments: