Saturday, August 01, 2015

PANGWAKAS NA PANANALITA (Linggo ng Wika)

Para sa Linggo ng Wika

Sa ating mahal na Punong-Guro, mga butihing guro at tagapayo, at sa aking mga kapwa mag-aaral, isang maalab na pagbati po ng magandang umaga sa inyong lahat. 

Sa mga nakita at narinig natin sa palatuntunang ito, marahil ay maitatanong natin sa ating mga sarili kung ano nga ba ang kabuluhan ng pagkakaroon ng Pambansang Wika.  Ano nga ba ang maitutulong nito sa ating buhay bilang isang Pilipino?  Ang palatuntunanang ito ay ginagawa upang bigyang halaga ang pagkakaroon ng wikang pambansa.

Alam natin na ang bansang Pilipinas ay isang arkipelago na mayroong pitong libo isang daan at pitong (7,107) isla.  Mga isla na magkakahiwalay na hinahati ng tatlong malalaking isla – ang Luzon, Visaya at ang Mindanao.

Ang mga isla na ito ay mayroong kanya-kanyang kasaysayan, paniniwala at pananalita.  Bagamat ang lahat ay isang Pilipino ay mayroon tayong mahigit sa walumpung (80) dayalekto ngunit kahit nagkakaiba ang ating mga salita ay mayroong isang salita na nagbubuklod sa atin, nagkakaintidihan tayo – ang wikang Filipino.

Kapag ang isang Pilipino na taga-Mindanao ay nagpunta sa Maynila, hindi magiging sagabal ang kanyang lenguwahe dahil tayong mga Pilipino, kahit saan man naroon ay maaari tayong mag-usap at magkaintidihan dahil sa ating pambansang wika.

Dito tayo nagkakaisa at nagkakaunawaan na mahalagang bagay upang tayo ay umunlad.  Kailangan nating magkaintidihan tungo sa iisang adhikain – ang umunlad.  Bilang isang bansa ay mahalaga na magkaroon tayo ng isang wika na siyang mag-uugnay at magsisilbing bigkis sa ating lahat. 

Magkakaiba man tayo sa maraming bagay ay nauunawaan naman natin ang isat-isa dahil naipapahayag natin ang ating nararamdaman sa ating kapwa.  Sa pagkakaunwaan na ito ay naipaparating natin ang ating kagustuhan na maging mapayapa ang ating bayan at bansa.  Dahil sa iisang wika na ating pinagkakaintidihan ay nasasabi natin ang nais nating pagbabago para sa pag-unlad.

Mahalaga na magkaintindihan at magkaisa ang bawat isa.  Dahil sa pamamag-itan nito ay maisusulong nating Pilipino ang inaasam na pag-unlad at kapayapaan.  Ipagmalaki natin sa buong mundo ang wikang Filipino dahil ang ating wikang Pambansa ay wika ng pambansang kaunlaran.


Maraming salamat po sa inyong lahat.

No comments: