Thursday, June 11, 2015

WORDS TO PONDER / MGA KASABIHAN (W2P #80 - W2P #90)

QUOTE-UNQUOTE

W2P #80
Discrimination
People are still discriminating when it comes to 3rd sex.  Oftentimes, they make fun of them, prejudice their personality based on their sexual preference, taken for granted them in decisions and label them least important.

W2P #81
There is nothing wrong with being gay or lesbian if what they want and how they feel.  What makes them wrong is what they’re doing.  It is not in what comes in to our eyes and ears that make us dirty but it is in what we say and do because whatever goes out from us comes from our heart.

W2P #82
May mga tao na ang tingin natin ay mabait dahil palagi silang nakangiti sa atin, masayang kasama at madaling makagaangan ng loob.  Pero mayroon sa kanila ang nagbabalat-kayo o may pansariling pakay lamang.

W2P #83
MUKHANG PERA (pang-isahan)
May mga tao na ang tingin nila sa lahat ng tao at bagay ay maaaring bayaran dahil ang lahat ay may katumbas na pera at depende na lamang kung magkano ang halaga.  Nakakaawa ang ganitong tao dahil hindi siya totoong masaya dahil kahit ang kanyang kaligayahan ay nabibili ng pera.

W2P #84
MUKHANG PERA (pangmaramihan)
May mga tao na ang palagay nila sa lahat ng tao ay tulad rin nilang naniniwala na pera-pera lang ang labanan.  Nakalimutan na nilang hindi naman ito maaari dahil dapat nilang alalahanin na kung ang lahat ay tulad niya, di sana’y wala na sila dahil sa pera na siyang ugat ng lahat kasamaan.

W2P #85
Ang mga materyalistikong tao ay yung mahilig at tuwang-tuwa sa pagkain, paglalaboy, pagdiriwang at pagbili.  Bakit hindi, ang mga ito ay mga bagay na may katumbas na halaga ng salapi.  Kung ang labis ng mga ito ang nagpapangiti sa iyo, ikaw nga ay isang makamundong tao.

W2P #86
Although we were given the freewill to choose, but sometimes God makes His way to set us free from sins for He loves us so dearly.  No matter what it takes or how painful it cost, He’ll save us from sins, that’s how God loves us.

W2P #87
I feel thankful and blessed every time I realize that though I may not lucky to have excessive earnings but I feel lucky for not needing to undergo medication considering my age.  Health is wealth.

W2P #88
The good thing about maintaining diet daily, it will not have remarkable impact if you eat unhealthy foods when you are enjoying food trips once a year.

W2P #89
Ang maganda sa kapag kumakain ka ng tamang pagkain araw-araw, hindi malaki ang epekto kapag kumain ka na ng mga “bawal” na pagkain kapag nagpapakasaya ka minsan sa isang taon.

W2P #90
As speaker, it's not enough to say you have courage to speak before the audience.  If you have gurgon words, nonsense talking, inapt tongue, then you are just unconscionable but not acceptable.  Crutching words "ahhh", "errr", "hmmm" are tedious, they are not for speakers.

No comments: